Salgsvilkår

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle handler gjennomført via Skinnordic AS sin nettbutikk til salong/bedrift, med mindre noe annet er avtalt skriftlig mellom partene. Din bestilling utgjør avtalegrunnlaget for kjøpet.

Det forutsettes at alle kjøp er utført av personer over 18 år.

For ordre under kr 2.500,- ekskl. frakt og MVA tilkommer en fraktkostnad på kr 195,- ekskl. MVA på fakturaen. Ordre over kr 2.500,- ekskl. frakt og MVA er fraktfritt.

Vi leverer kun i fastlands-Norge, ekskludert Jan Mayen og Svalbard.

Betingelsene gjelder ved salg til bedrift. Rettigheter ved salgt til bedrifter fremgår i kjøpsloven for næringsdrivende. Forbrukerkjøpsloven og angrerettloven kommer ikke til anvendelse.

Parter

Selger er Skinnordic AS, Svenskestien 6, 1167 OSLO med org. nr. 995 551 306 og telefonnummer 41762846. Kjøper er den som bestiller varen gjennom nettbutikken, og som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Priser

Alle priser er ekskludert merverdiavgift, og totalkostnaden inkludert alle utgifter (frakt osv) ekskludert merverdiavgift fremkommer før bestillingen. Prisene kan variere, og Skinnordic AS forbeholder seg retten til å kansellere bestillinger i tilfeller med vesentlig feilprising.

Bestillingsprosessen

Når vi mottar bestillingen fra deg, så vil du automatisk få tilsendt en ordrebekreftelse til den e-postadressen som er tilknyttet brukerkontoen din. Det er viktig at du leser ordrebekreftelsen nøye, for å se om den er i overensstemmelse med bestillingen. Bestillingen kan anses som en bindende avtale mellom begge parter.

Betaling

Kjøpesummen gjøres opp gjennom faktura hvor standard betalingsbetingelse er 10 dager fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt. Alternativt kontantfaktura hvor beløpet betales før produktene blir sendt.

Hvis en forsendelse returneres uavhentet, vil det bli belastet et gebyr på 250 kr + frakt tur/retur.

Fakturabetaling er kun tilgjengelig for bedriftskunder etter kredittgodkjennelse.

Ved manglende betaling vil kravet etter 1.e gangs purring bli sendt videre til inkasso.

Utsolgt

Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Du vil å så fall få beskjed om dette, sammen med hva vi kan tilby som et alternativ til produktet. Dette er å regne som et nytt tilbud, og du kan velge å enten akseptere tilbudet med de endringene det medfører i den opprinnelige bestillingen, eller kansellere hele bestillingen.

Handleprosessen

Når du handler via salongnettbutikken til Skinnordic AS, kan kjøpsprosessen oppsummeres slik.

  1. Finne frem til ønskede produkter
  2. Legg produktet eller produktene til i handlekurven
  3. Gå til kassen via handlekurven. Du må akseptere salgsvilkårene for å gjøre dette.
  4. Logg inn med din eksisterende konto.
  5. Velg faktura- og mottakeradresse, og frakt- og betalingsmåte.
  6. Kontrollér at bestillingen er riktig. Prisen som vises er hele prisen du betaler.
  7. Bekreft bestillingen.
  8. Motta ordrebekreftelse.

Levering

Levering av varene skjer på den måten som er beskrevet i bestillingen. Skinnordic AS er ansvarlig for varene inntil de overtas av deg. Leveringstider betraktes som veiledende.

Enkelte varer er ikke på lager, men har en estimert leveringstid. Denne leveringstiden er å betrakte som et veiledende estimat på tid for ankomst på lager. I tillegg kommer tid til plukking, pakking og frakt til kjøper. Faktisk leveringstid kan avvike fra estimat uten varsel.

Prisendringer som skjer etter bestillingstidspunktet har ikke en tilbakevirkende kraft. Unntaket er dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Skinnordic AS sin side, i annonser eller lignende eller i nettbutikken og som er større enn 15% av normal salgspris. I slike tilfeller kan Skinnordic AS ensidig endre, kansellere eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunden har mottatt en ordrebekreftelse eller tilsvarende.

Vi sørger for at leveringen av produktet går så raskt som mulig, men dersom leveringen blir forsinket vil vi gi deg beskjed om dette så snart vi blir gjort oppmerksomme på det.

Bestilligene sendes som bedriftspakke med Bring og leveres på døren. Hvis ingen er tilstede vil Bring sende en melding om hvor sendingen kan hentes opp lokalt. Mindre sendinger sendes som vanlig brevpost. I disse tilfeller vil frakten bli noe lavere enn det som fremkommer i nettbutikken.

Når du mottar varene så anbefaler vi at du undersøker om de er i samsvar med bestillingen, om de har blitt skadet under transport eller om det ellers er feil eller mangler. Ved feil eller mangler må du straks eller innenfor maksimalt 7 dageretter at du oppdaget, eller burde oppdaget, mangelen gi Skinnordic AS beskjed om at du vil påberope deg mangelen.

Dersom du finner feil eller mangler, så kan du kreve at vi retter feilen, omlevering, prisavslag, heving av kjøpet eller erstatning. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det ikke er mulig å skaffe en ny eller det medfører en urimelig kostnad. Melding om reklamasjon skal gis skriftlig.

Hvis det ikke skulle foreligge en mangel, kan Skinnordic AS kreve betaling for undersøkeler som har vært nødvendige for å avdekke om det er en mangel og for erstattning av varen.

Angrerett

Angrerettloven gjelder kun ved salg til forbrukere og ikke til bedrifter.

Erstatningsansvar

Skinnordic AS fraskriver seg ansvar direkte og indirekte økonomisk tap som følge av forsinket eller mangelfull leveranse. Dette gjelder ikke hvis Skinnordic AS har opptredt grovt uaktsomt. I slike tilfeller er erstatningssummen begrenset til verdien på det mangelfulle eller forsinkede produktet.

Personvern

Se vår personvernerklæring.

Force majeur

Er Skinnordic AS forhindret fra å foreta leveranse eller pliktig omlevering som følge av uforutsette, ekstraordinære hendelser som gjør en slik plikt urimelig tyngende eller umulig å gjennomføre, eksempelvis arbeidskonflikt, krig, opprør, brann, jordskjelv, uforutsett militær mobilisering, knapphet på transportmidler, vareknapphet eller tilsvarende hendelser som påvirker leveranser fra underleverandører, er Skinnordic AS fritatt for alt annet ennsvar enn i reklamasjonssaker å kreditere kjøpesummen til den mangelfulle varen.

Salgspant

Skinnordic AS har salgspant i de leverte varene inntil hele kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Tvister

Hvis det oppstår tvist mellom partene vedrørende innhold eller tolkning av denne avtalen, skal tvisten først forsøkes løst gjennom forhandling. Skinnordic AS sitt hjemdistrikt

Endring i vilkårene

Skinnordic AS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene som følge av endringer i lovgivingen.